photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Obrona Rozprawy Doktorskiej

czwartek 10.12.2015
Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii  Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Weroniki Kowalik p.t.: „Badania parametrów biometrycznych i wytrzymałościowych roślin szuwarowych umacniających brzegi wód”.Obrona pracy odbędzie się 16 grudnia 2015 roku o godzinie 14:15 przed Komisją Doktorską w Auli II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach.

Promotor pomocniczy: dr Kinga Pachuta.

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. inż. Mariusz Sojka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161, a z recenzjami na stronie wydziału.

Ponadto praca doktorska i recenzje są dostępne u Sekretarza Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, pok. 151.


Seminarium naukowe 9.12.2015

wtorek 8.12.2015

W dniu 9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 12.15 w sali 302, odbędzie się seminarium naukowe, na którym:
- Pani mgr inż. Weronika Kowalik przedstawi referat p.t.
“Badania parametrów biometrycznych i wytrzymałościowych roślin szuwarowych umacniających  brzegi wód”
- Pani mgr inż. Ewa Papierowska p
rzedstawi referat p.t. “Ocena zgodności metod określania hydrofobowości gleb”. Serdecznie zapraszamy.


Studia podyplomowe „Zarządzanie obszarami Natura 2000” w roku akademickim 2014/2015

czwartek 9.07.2015

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe “Zarządzanie obszarami Natura 2000″. Celem studiów jest  podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagrożeń i monitoringu przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000, a także pogłębienie wiedzy dotyczącej wdrażania Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, w tym zwłaszcza zasad i metod zarządzania obszarami objętymi siecią Natura 2000 w Polsce. Uczestnicy studiów będą mogli także rozszerzyć  i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą Ocen Oddziaływania na Środowisko na obszarach Natura 2000.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zasady naboru: wymagany dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia

Termin zgłoszeń: do 25 września 2015

Więcej informacji o studiach w zakładce Studia Podyplomowe

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem organizacji roku akademickiego


Konferencja Natura 2000

wtorek 14.04.2015

Komitet Organizacyjny ma przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt.: „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Problemy działalności inwestycyjnej”. Konferencja ma charakter naukowo-techniczny. Jest trzecią z cyklu planowanych konferencji dotyczących problematyki gospodarowania w dolinach rzecznych objętych siecią Natura 2000. Obszary włączone do Natura 2000 wymagają specjalnego sposobu gospodarowania dla zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną różnorodności biologicznej.
Główne tematy konferencji:

 • Działalność gospodarcza i inwestycyjna na obszarach Natura 2000 w świetle prawa unijnego i krajowego;
 • Problemy proceduralne uzyskania pozwoleń budowlanych na obszarach naturowych;
 • Problemy metodyczne i techniki prognostyczne badań wpływu planowanych przedsięwzięć i planów na przedmioty ochrony;
 • Problemy unikania, ograniczania i mitygowania negatywnych oddziaływań planów i inwestycji na obszary Natura 2000;
 • Kompensacja przyrodnicza: problemy proceduralne, metodyczne, techniczne.

W czasie konferencji będą zaprezentowane referaty plenarne, otwierające poszczególne bloki problemowe, jak również referaty i postery zgłoszone na konferencję przez uczestników.

DO POBRANIA
Karta zgłoszeniowa
Komunikat I
Komunikat II

Konferencja odbywać się będzie w Laboratorium Centrum Wodne SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa


Seminarium naukowe oraz zebranie katedry

czwartek 3.04.2014

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam na seminarium, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 12.15 w sali 302, na którym Pani mgr inż. Weronika Kowalik wygłosi referat p.t. “Ocena możliwości wykorzystania wybranych gatunków roślin szuwarowych do stabilizacji brzegów ekosystemów wodnych”. Po zakończeniu seminarium odbędzie się zebranie pracowników Katedry.

Serdecznie zapraszam

Jan Szatyłowicz


Zaproszenie na konferencję

czwartek 6.02.2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000
Konferencja organizowana wspólnie przez  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, odbędzie się w dniach3-4 września 2014 roku na  Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Natura 2000, wpływ na dotychczasową gospodarkę rolną, wodną, inwestycyjną itd. Nowa rola dolin rzecznych,
 • Inwentaryzacja, diagnostyka i monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną – przedmiotów ochrony,
 • Problem utrzymania i osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną,
 • Infrastruktura wodno-melioracyjna dla zachowania i osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony,
 • Problemy metodyczne i techniki prognostyczne wpływu planowanych przedsięwzięć i planów oraz problemy proceduralne,
 • Kompensacja przyrodnicza: problemy przyrodnicze i techniczne,
 • Strategie rozwoju obszarów dolinowych,
 • Plany ochronne – wdrażanie, konsultacje społeczne itd.

Zachęcamy do udziału w Konferencji oraz do nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów

Terminy:

28.02.2014 – wstępna rejestracja na stronie: www.natura-poznan2014.pl
31.03.2014 – przesłanie abstraktów

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konferencji pod adresem:
Strona Konferencji GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000


Seminarium naukowe 13.11.2013

niedziela 10.11.2013

W dniu 13 listopada 2013 r. (środa), o godzinie 11:15 w sali 302 odbędzie się seminarium naukowe Katedry Kształtowania Środowiska, w trakcie którego mgr inż. Daria Sikorska wygłosi referat pt.: “Zróżnicowanie i kierunki zmian roślinności starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy”.
Seminarium naukowe odbędzie się w ramach zebrania Pracowników Katedry Kształtowania Środowiska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w seminarium.


„Zarządzanie obszarami Natura 2000” – rekrutacja wydłużona do 15 października

poniedziałek 7.10.2013

Katedra Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie zaprasza na kolejną IV edycję 2-semestralnych studiów podyplomowych „Zarządzanie obszarami Natura 2000”. Studia adresowane są do absolwentów kierunków: Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz do osób zatrudnionych w administracji państwowej, w tym zwłaszcza na szczeblu gminnym.

Rekrutacja do 15 października 2013

Szczegółowe informacje o studiach, program, warunki rekrutacji w zakładce Studia Podyplomowe

natura 2000


Seminarium w ramach projektu TEMPUS, 10.09.2013

poniedziałek 9.09.2013

Katedra Kształtowania Środowiska SGGW serdecznie zaprasza na otwarte seminarium w ramach projektu Tempus UZWATER, na którym zostanie wygłoszony referat na temat:
Agricultural water resources management as important factor of sustainable rural development in Aral Sea Region
Wykład zostanie wygłoszony przez:

Dr Abror Gadaev Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute (SSACEI)
Dr Rustam Eshniyazov Karakalpak State University (KKSU)
Dr Toshniyoz Goziev Samarkand Agricultural Institute (SAI)

Seminarium odbędzie się w sali Rady Wydziału WBIŚ (p. 140, b.33) we wtorek (10.09.2013) w godz. 11.20-12.30


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Dąbrowskiego

poniedziałek 8.07.2013

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Dąbrowskiego p.t.: „Wpływ wybranych warunków środowiskowych na zbiorowiska trawiaste zieleni miejskiej”.  Obrona pracy odbędzie się 17 lipca 2013 roku o godzinie 10:15 przed Komisją Doktorską w sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.
Promotor: dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw. SGGW
Recenzenci: dr hab. inż. Aleksander Kiryluk prof. nadzw. Politechniki Białostockiej i prof. dr hab. inż. Kazimierz Piekut z SGGW w Warszawie


Następna strona »

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się