photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja

wtorek 7.07.2015

Warunki rekrutacji:

Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń, wymagany dyplom inżyniera lub magistra.

Liczba miejsc: grupa wykładowa liczy 20-25

Opłaty: za 1 semestr: 2400,- zł opłata za 2 semestry:  4800,- zł

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studiów osobiście (pok. 334)  lub listownie.

Adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

Ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

z dopiskiem: Studia Podyplomowe „ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000”

Termin zgłoszeń: do 25 września 2015 r.

Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń (min. 20 osób).

Dodatkowych  informacji udziela kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw.

e-mail bogumila_pawluskiewicz@sggw.pl, tel. 22 59 35 391, 606815556


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się