photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencja Natura 2000

wtorek 14.04.2015

Komitet Organizacyjny ma przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt.: „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Problemy działalności inwestycyjnej”. Konferencja ma charakter naukowo-techniczny. Jest trzecią z cyklu planowanych konferencji dotyczących problematyki gospodarowania w dolinach rzecznych objętych siecią Natura 2000. Obszary włączone do Natura 2000 wymagają specjalnego sposobu gospodarowania dla zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną różnorodności biologicznej.
Główne tematy konferencji:

  • Działalność gospodarcza i inwestycyjna na obszarach Natura 2000 w świetle prawa unijnego i krajowego;
  • Problemy proceduralne uzyskania pozwoleń budowlanych na obszarach naturowych;
  • Problemy metodyczne i techniki prognostyczne badań wpływu planowanych przedsięwzięć i planów na przedmioty ochrony;
  • Problemy unikania, ograniczania i mitygowania negatywnych oddziaływań planów i inwestycji na obszary Natura 2000;
  • Kompensacja przyrodnicza: problemy proceduralne, metodyczne, techniczne.

W czasie konferencji będą zaprezentowane referaty plenarne, otwierające poszczególne bloki problemowe, jak również referaty i postery zgłoszone na konferencję przez uczestników.

DO POBRANIA
Karta zgłoszeniowa
Komunikat I
Komunikat II

Konferencja odbywać się będzie w Laboratorium Centrum Wodne SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się