photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie obszarami NATURA 2000

wtorek 7.07.2015

Studia adresowane są do absolwentów kierunków: Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Leśnictwo, Gospodarka Przestrzenna, Rolnictwo oraz do osób zatrudnionych w administracji państwowej na szczeblu gminnym.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska. Doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagrożeń i monitoringu przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000. Pogłębienie wiedzy dotyczącej wdrażania Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, w tym zwłaszcza zasad i metod zarządzania obszarami objętymi siecią Natura 2000 w Polsce. Rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej Ocen Oddziaływania na Środowisko na obszarach Natura 2000. Zapoznanie uczestników
z zagadnieniami kapitału terytorialnego gmin „naturowych”.
Zakres tematyczny: Diagnostyka i zagrożenia obszarów Natura 2000; Metodyka badań środowiskowych; Dokumentacja środowiskowa i systemy gromadzenia danych; Systemy informacji przestrzennej; Zagadnienie prawne w ochronie środowiska; Zarządzanie obszarami Natura 2000 w ekosystemach rolniczych, leśnych, wodnych; Rola infrastruktury technicznej w ochronie środowiska; Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000; Techniki prognostyczne; Negocjacje społeczne; Programy rolno-środowiskowe na obszarach Natura 2000; Konkurencyjność terytorialna; Przedsiębiorczość na obszarach Natura 2000; Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników studiów na seminariach dyplomowych.
Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z SGGW oraz specjalistów z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kierownik studiów: dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw.
Czas trwania studiów: 2 semestry w cyklach semestralnych (8 zjazdów w semestrze). Zajęcia będą odbywać się w piątki, soboty i niedziele.
Pierwszy zjazd 16-18 października 2015 r, zgodnie z harmonogramem dla studiów niestacjonarnych w turnusie B (harmonogram do pobrania na stronie SGGW).


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się