photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie na konferencję

czwartek 6.02.2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000
Konferencja organizowana wspólnie przez  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, odbędzie się w dniach3-4 września 2014 roku na  Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Natura 2000, wpływ na dotychczasową gospodarkę rolną, wodną, inwestycyjną itd. Nowa rola dolin rzecznych,
  • Inwentaryzacja, diagnostyka i monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną – przedmiotów ochrony,
  • Problem utrzymania i osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną,
  • Infrastruktura wodno-melioracyjna dla zachowania i osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony,
  • Problemy metodyczne i techniki prognostyczne wpływu planowanych przedsięwzięć i planów oraz problemy proceduralne,
  • Kompensacja przyrodnicza: problemy przyrodnicze i techniczne,
  • Strategie rozwoju obszarów dolinowych,
  • Plany ochronne – wdrażanie, konsultacje społeczne itd.

Zachęcamy do udziału w Konferencji oraz do nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów

Terminy:

28.02.2014 – wstępna rejestracja na stronie: www.natura-poznan2014.pl
31.03.2014 – przesłanie abstraktów

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konferencji pod adresem:
Strona Konferencji GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się