photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Struktura Katedry

wtorek 15.01.2013
Kierownik Katedry
dr inż. Szatyłowicz Jan 35 385 jan_szatylowicz@sggw.pl 343
Sekretariat
Gierulska Barbara, mgr inż. 35 354 kks@sggw.pl 334
Dziekanat Gudanowska Urszula 35 009 urszula_gudanowska@sggw.pl 151
ZAKŁAD INŻYNIERII MELIORACYJNEJ
dr hab. inż. Oleszczuk Ryszard – kierownik 35 364 ryszard_oleszczuk@sggw.pl 306
prof. dr hab. inż. Jeznach Jerzy 35 359 jerzy_jeznach@sggw.pl 303
prof. dr hab. inż. Pierzgalski Edward 35 376 edward_pierzgalski@sggw.pl 337
dr inż. Baryła Anna 35 357 anna_baryla@sggw.pl 301
dr inż. Gnatowski Tomasz 35 363 tomasz_gnatowski@sggw.pl 306
dr inż.. Stańczyk Tomasz 35 380 tomasz_stanczyk@sggw.pl 339
dr inż.. Szatyłowicz Jan 35 385 jan_szatylowicz@sggw.pl 343
dr inż. Szejba Daniel 35 386 daniel_szejba@sggw.pl 343
mgr inż.. Interewicz Andrzej 35 383 andrzej_interewicz@sggw.pl 342
mgr inż. John Halina 35 384 halina_john@sggw.pl 342
inż. Karyłowski Krzysztof 35 368 krzysztof_karylowski@sggw.pl 330
mgr inż. Kurzawski Grzegorz 35 344 grzegorz_kurzawski@sggw.pl 323
ZAKŁAD INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I REKULTYWACJI ŚRODOWISKA
prof. dr hab. inż. Mosiej Józef – kierownik 35 381 jozef_mosiej@sggw.pl 340
prof. dr hab. inż.. Hewelke Piotr 35 361 piotr_hewelke@sggw.pl 305
dr hab. inż. Żakowicz Stanisław 35 360 stanisław_zakowicz@sggw.pl 304
dr inż. Frąk Magdalena 35 345 magdalena_frak@sggw.pl 317
dr inż. Karczmarczyk Agnieszka 35 382 agnieszka_karczmarczyk@sggw.pl 341
dr inż. Małuszyńska Ilona 35 340 ilona_maluszynska@sggw.pl 316
dr inż. Małuszyński Marcin 35 339 marcin_maluszynski@sggw.pl 316
dr inż. Radziemska Maja 35 370 maja_radziemska@sggw.pl 331
dr inż. Suchecka Teresa 35 342 teresa_suchecka@sggw.pl 318
dr inż. Bus Agnieszka 35 378 agnieszka_bus@sggw.pl 338
mgr inż. Kacprzak Dorota 35 362 dorota_kacprzak@sggw.pl 305
ZAKŁAD PRZYRODNICZYCH PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
dr hab. inż. Pawluśkiewicz Bogumiła – kierownik 35 391 bogumila_pawluskiewicz@sggw.pl 229
prof.dr hab.inż. Piekut Kazimierz 35 388 kazimierz_piekut@sggw.pl 227
dr Oglęcki Paweł 35 395 pawel_oglecki@sggw.pl 322
dr Pachuta Kinga 35 394 kinga_pachuta@sggw.pl 231
dr inż. Dąbrowski Piotr 35 389 piotr_dabrowski@sggw.pl 228
dr inż. Majewska Justyna 35 393 justyna_chwedoruk@sggw.pl 230
dr inż. Sikorska Daria 35 396 daria_sikorska@sggw.pl 232

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się