photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Laboratorium Biologiczne

piątek 25.01.2013

Laboratorium (B33, sala 225) służy przede wszystkim prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W laboratorium znajduje się:

-         kolekcja zielnikowych okazów roślin zielnych;
-         kolekcja nasion roślin uprawnych;
-         kolekcja nawozów mineralnych;
-         stanowisko do analiz botaniczno-wagowych zbiorowisk trawiastych;
-         stanowisko do analizy systemów korzeniowych roślin zielnych;
-         stanowisko do badań energii i zdolności kiełkowania nasion;

Laboratorium wyposażone jest w lodówkę, szkło laboratoryjne, suszarkę oraz wagę laboratoryjną.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się