photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2013

środa 20.11.2013

Czaczkowski W., 2013, Zastosowanie metodyki PRINCE2 do skutecznego zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 12 (3), 149-160.

Czaczkowski W., 2013, Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 22(1), nr 59, 56-66.

Gąsowska M., Urbański J. 2013, Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 22(1), nr 59, 36-44.

Hewelke P., Gnatowski T., Żakowicz S., 2013, Analiza zdolności retencjonowania wody przez mineralne utwory glebowe. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 12(1), 43-52.

Karczmarczyk A., 2013, Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 22 (3), nr 61, 311-322.

Kowalik W., Mazurczuk R., Dąbrowski P., 2013, Wybrane właściwości mechaniczne i ekologiczne pałki szerokolistnej Typha latifolia w aspekcie kształtowania i ochrony zbiorników wodnych. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 12(1), 63-72.

Kowalik W., Pachuta K., Jeznach J., 2013, The stabilization and protection of shorelines using the broadleaf cattail and reed sweet grass. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation, nr 45(1), 61-70.

Mazur Z., Radziemska M., Jeznach J., 2013, Wykorzystanie kompostów otrzymanych na bazie małocennych gatunków ryb jeziorowych w nawożeniu rzodkiewki. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie: IX konferencja, 11-14 czerwca 2013, Międzyzdroje. – Szczecin, s. 169-172.

Mosiej J., 2013, Problemy agrarnogo obrazovaniâ v universitetah Evropy. Mnogoprofil’nyj Naučnyj Žurnal, nr 2, 11-15.

Mosiej J., Zasada M., 2013, Problemy obrazovaniâ specialistov v oblasti estestvennyh nauk dlâ ustojčivogo razvitiâ selʻskih territorij. Vestnik Issyk-Kulʻskogo Universiteta, nr 35, 206-212.

Oleszczuk R., Truba M., 2013, The analysis of some physical properties of drained peat-moorsh soil layers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation, nr 45(1), 41-48.

Piekut K., Pawluśkiewicz B., 2013, Stan i perspektywy utrzymania obszarów Natura 2000 na terenach rolniczych. Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. (red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król), Szczecin-Łódź-Poznań, s. 665-684.

Pierzgalski E., 2013, European Union water policy in aspect of rural areas development. Agrárne Právo EÚ 2013, vol. 2 (1), 14-21.

Pierzgalski E., 2013, Melioracje a rozwój obszarów wiejskich. Budownictwo na obszarach wiejskich: nauka, praktyka, perspektywy (red. A. Halicka), Lublin, s. 245-254.

Radziemska M., Mazur Z., Kozłowski J., Kozłowski K., Jeznach J., 2013, Małocenne gatunki ryb jeziorowych jako komponent do produkcji kompostów. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie: IX konferencja, 11-14 czerwca 2013, Międzyzdroje. – Szczecin, s. 173-176.

Radziemska M., Mazur Z., Jeznach J., 2013, Influence of applying halloysite and zeolite to soil contaminated nickel on the content of selected minerals in maize (Zea mays L.). Chemical Engineering Transactions, vol. 32, p. 301-306.

Sas W., Szymański A., Radziemska M., Sobańska K., 2013, Wykorzystanie żużli stalowniczych w konstrukcjach nawierzchni drogowych – wybrane właściwości chemiczne i geotechniczne. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie: IX konferencja, 11-14 czerwca 2013, Międzyzdroje. – Szczecin, s. 237-240.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się