photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Program

wtorek 7.07.2015

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Jednostka prowadząca: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Nazwa studiów podyplomowych:      Zarządzania obszarami Natura 2000

Czas trwania – 2 semestry

NAZWA PRZEDMIOTU

Prowadzący

Instytucja

Liczba godzin

ECTS

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćw.

SEMESTR I

1.

Diagnostyka i zagrożenia obszarów Natura 2000

+ seminarium wyjazdowe

Dr inż. Piotr Sikorski (koord.)

Dr Paweł Oglęcki

Dr Zbigniew Kasprzykowski

Dr Marek Wierzba

SGGW

UPH w Siedlcach

16

22

4 + 4

Egzamin
+ zaliczenie zajęć w terenie

2.

Prawo UE i krajowe w ochronie środowiska Dr Adam Habuda

Instytut Nauk Prawnych PAN

12

0

2

zaliczenie

3.

Dokumentacja środowiskowa i systemy gromadzenia danych Dr inż. Piotr Ostrowski

SGGW

0

12

2

zaliczenie

4.

Systemy informacji przestrzennej Dr inż. Marek Giełczewski

SGGW

0

12

2

zaliczenie

5.

Systemy zarządzania obszarami Natura 2000 Prof.  dr hab. Kazimierz Piekut

Dr hab. Janusz Czerepko

IBL

12

18

8

egzamin

6.

Negocjacje społeczne Dr  Agnieszka Kampka

SGGW

3

6

1

zaliczenie

7.

Metodyka badań środowiskowych


Dr inż. Piotr Sikorski (kord.)

Dr Paweł Oglęcki

Dr Zbigniew Kasprzykowski

Dr Marek Wierzba

Mgr Jarosław Sadowski

SGGW

UPH w Siedlcach

GDOŚ

9

9

3

zaliczenie

8.

Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000 – procedura OOS Dr Joanna Sztyber

Mgr Sławomir Wodzyński

GDOŚ

9

9

4

zaliczenie

RAZEM semestr I

61

88

30

SEMESTR II

1.

Seminarium wyjazdowe z przedmiotu „Metodyka badań środowiskowych” Dr inż. Piotr Sikorski (kord.)

Dr Paweł Oglęcki

Dr Zbigniew Kasprzykowski

Dr Marek Wierzba

Mgr Jarosław Sadowski

SGGW

UPH w Siedlcach

GDOŚ

0

17

4

zaliczenie

2.

Infrastruktura techniczna
w ochronie środowiskowa
Dr hab. Ryszard Oleszczuk

Prof. dr hab. Józef Mosiej

Dr inż. Sławomir Bajkowski

SGGW

6

6

2

zaliczenie

3.

Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000 – proces OOŚ Dr Joanna Sztyber

Mgr Sławomir Wodzyński

GDOŚ

9

9

4

egzamin

4.

Techniki prognostyczne Dr inż. Tomasz Gnatowski

SGGW

0

12

2

zaliczenie

5.

Przedsiębiorczość na obszarach Natura 2000 Dr inż. Zenon Tederko

Pro-Biodiversity Service

9

0

2

zaliczenie

6.

Programy rolno-środowiskowe na obszarach Natura 2000 Prof.  dr hab. Kazimierz Piekut

Mgr Ewa Chętnik

SGGW

ARiMR

6

6

2

zaliczenie

7.

Konkurencyjność terytorialna Prof.  dr hab. Kazimierz Piekut

SGGW

6

6

2

egzamin

8.

Seminaria dyplomowe Dr hab. Bogumiła Pawluśkiewicz

SGGW

0

12

2

zaliczenie

9.

Przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy

10

egzamin końcowy

RAZEM semestr II

36

68

30

SUMA semestr I i II

97

156

60


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się