photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szklarnia i hala wegetacyjna

piątek 25.01.2013

Szklarnia i hala wegetacyjna umożliwiają prowadzenie badań wegetacyjnych w warunkach naturalnych lub zmodyfikowanych. Zakres badawczy:

-         wykorzystanie żelaza elementarnego w glebach zanieczyszczonych związkami Cr (VI) i Cu z uwzględnieniem stopnia wrażliwości rośliny testowej,

-         określenie możliwości ograniczenia fitoprzyswajalności chromu sześciowartościowego i miedzi poprzez wprowadzenie do podłoża substancji neutralizujących,

-         kształtowanie zbiorowisk trawiastych w różnych warunkach siedliskowych na obszarach zieleni miejskiej (celem jest wpływu warunków siedliskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych warunków świetlnych na kształtowanie się zbiorowisk trawiastych na obszarach zieleni miejskie oraz stopnia, w jakim te warunki wpływają na wzrost i rozwój gazonowych odmian życicy trwałej (Lolium perenne L.).


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się